Oppvarming for Plumbo på Vintertreffet, Vaksdal 2013

Oppvarming for Plumbo på Vintertreffet, Vaksdal 2013